Kennissessie Blockchain Apeldoorn IT

Jolanda ter Maten

Jolanda ter Maten is een internationale trainer, executive consultant, auteur en spreker op het gebied van Nieuwe Technologie en Digitale Transformatie. Ook wordt zij regelmatig ingehuurd als expert bij de Europese Commissie voor “Blockchain Observatory & Forum” en “Horizon2020”.

Haar drive is Nieuwe Technologie inzichtelijk en bruikbaar te maken voor Business Leaders en hun organisaties van de toekomst. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van Web3, Blockchain, Artificial Intelligence en Leren & Ontwikkelen.

Zij is auteur van het boek From Buzz to Bizz: Your strategic guide in a complex world of emerging technologies waarin zij de complexiteit van nieuwe technologieën vereenvoudigt tot begrijpelijke en licht verteerbare informatie.

24 juni 2019

Als netwerk organisatie speelt Apeldoorn IT voortdurend in op de potentie van nieuwe technologieën en andere manieren van organiseren. Naast dat dit leidt tot allerlei werkverbanden tussen Apeldoornse bedrijven en overheidsinstellingen organiseren we kennissessies over uiteenlopende onderwerpen, zoals op 24 juni jl. over blockchain.

Op deze dag verwelkomden wij Jolanda ter Maten en Jacques Vos. Jolanda is (inter)nationaal adviseur en docent voor o.a. de ISO, EU en de Dutch Blockchain Coalition en richt zich met name op de impact van Blockchain op bedrijven en de maatschappij. Jacques is jurist en heeft een drukke internationale portefeuille en onderzoekt de mogelijke implementatie van emerging technologies in het recht en schrijft artikelen voor nationale en internationale tijdschriften.

De tekortkomingen en oplossingen   door Jolanda ter Maten

Blockchain: iedereen heeft het erover, maar wat is het nu eigenlijk? En waarom zou het zo’n grote impact kunnen hebben op de manier waarop we transacties uitvoeren, samenwerken en elkaar vertrouwen?

Om hier antwoord op te geven vertelt Jolanda dat je de redenen moet zoeken in de tekortkomingen van de huidige transactie systemen. Zo kun je je afvragen of de tussenkomst van intermediairs bij transacties toegevoegde waarde heeft, want administratieve handelingen veroorzaken immers geldverspilling. Daarbij is het ook de vraag of de privacy van de klant voldoende gewaarborgd is en kwetsbaarheden in de systemen beheersbaar zijn.

Jolanda vertelt dat blockchaintechnologie een andere manier van organiseren mogelijk maakt en kansen en mogelijkheden biedt voor (betere) dienstverlening.

Het biedt namelijk transparantie en de mogelijkheid om vertrouwen te organiseren door integraal management. Dat wil zeggen dat iedereen één bron gebruikt waaraan iedereen een bijdrage levert en waarvan iedereen de kwaliteit bewaakt en verhoogt.

De deelnemers wilden graag weten hoe en op welke termijn organisaties blockchain kunnen implementeren. Uiteraard kan Jolanda daar geen eenduidig antwoord op geven, maar ze laat duidelijk merken dat het verstandig is dat bedrijven en overheidsinstanties zich verdiepen in de blockchaintechnologie. Voortgaan op de oude weg is geen optie.  Er komen grote veranderingen aan om bestaande bedrijfsprocessen te versnellen, maar hiervoor is de juiste kennis nodig. Blockchain kan helpen bij bestrijding van fraude en cybercrime, het verhogen van efficiency en het verbeteren van dienstverlening.

Emerging technologies And the need for blockchain(?)        door Jacques Vos

Helaas kon de presentatie van Jacques en het interactieve gedeelte niet doorgaan omdat wij het pand onmiddellijk moesten verlaten vanwege een grote netwerkstoring (112).

Jacques was van plan om zijn ervaringen met blockchain met ons te delen en wilde ingaan op de positieve kant van blockchaintechnologie, maar ook eventuele bezwaren en riscofactoren toelichten.

We hebben inmiddels besloten om ergens in de tweede helft van dit jaar deze kennissessie nogmaals aan te bieden en zullen via onze communicatiekanalen de data bekendmaken.