De Impact van AI op de Verzekeringsbranche: Vijf Lezingen door Nederland voor a.s.r.

29 mei 2024

De Veranderende Rol van Tussenpersonen in de Verzekeringsbranche

In een snel veranderende wereld waar technologie steeds meer invloed krijgt, staan tussenpersonen in de verzekeringsbranche voor nieuwe uitdagingen en kansen. Deze realiteit werd recentelijk benadrukt tijdens een serie van vijf lezingen, die ik mocht geven in opdracht van verzekeringsmaatschappij a.s.r. Ik reisde door heel Nederland om mijn inzichten te delen over de impact van kunstmatige intelligentie (AI) op de verzekeringsbranche, specifiek gericht op onafhankelijke adviseurs in zakelijke schadeverzekeringen.

Waarom AI en Verzekeringen?

De keuze van a.s.r. om AI een belangrijke rol te geven in hun regionale bijeenkomsten voor tussenpersonen was geen toeval. De verzekeringsbranche bevindt zich op een cruciaal kruispunt waar traditionele methoden steeds vaker worden uitgedaagd door innovatieve technologieën. AI biedt niet alleen mogelijkheden voor efficiëntere processen en betere klantinsights, maar stelt ook nieuwe eisen aan de vaardigheden en kennis van tussenpersonen. Mijn expertise en vermogen om complexe onderwerpen toegankelijk te maken, sloot perfect aan bij deze behoefte.

Een Reis door Nederland: Locaties en Lezingen

De lezingen vonden plaats op diverse bijzondere locaties, waaronder Kasteelhoeve de Grote Hegge in Thorn, Landgoed Lauswolt in Beesterzwaag, het a.s.r. kantoor in Utrecht, Jachthaven More-Itz in Drimmelen en Museum Corpus in Oegstgeest. Deze laatste locatie draait om de wonderen van het menselijk lichaam, wat perfect aansluit bij een belangrijk aspect van de lezingen: hoewel AI geïnspireerd is door menselijk denken, kan menselijke subjectiviteit biases in AI-systemen introduceren. Tijdens de sessies heb ik benadrukt hoe AI deze biases kan overnemen en waarom het cruciaal is deze uitdagingen aan te pakken voor eerlijke en effectieve AI-toepassingen.

De Kern van de Presentaties

Tijdens mijn lezingen besprak ik drie belangrijke thema’s:

Wat is AI?

Ik legde op een begrijpelijke manier uit wat AI en machine learning zijn, en liet zien hoe AI al wordt gebruikt in de verzekeringsbranche, zoals bijvoorbeeld geautomatiseerde schadebeoordeling, fraudedetectie en klantenservice via chatbots. Dit hielp adviseurs de technologie beter te begrijpen en te zien hoe ze deze kunnen toepassen.

Data, Ethiek en Privacy

Ik benadrukte het belang van verantwoord omgaan met data en transparantie. Ik liet de deelnemers zelf ervaren hoe bias in data kan ontstaan, met oefeningen en voorbeelden. Dit was echt verhelderend en verrassend voor de meeste deelnemers. Ik legde uit hoe belangrijk het is om diverse en representatieve data te gebruiken en om te voldoen aan privacyregels zoals de AVG.

De Toekomst van Werk

De samenwerking tussen mens en AI stond centraal. AI kan repetitieve taken overnemen, waardoor mensen meer ruimte krijgen voor creativiteit en ethische oordelen. Ik wil hiermee de adviseurs enthousiasmeren om zich voor te bereiden op deze veranderingen door voortdurend te leren en flexibel te blijven.

Deze inzichten helpen verzekeringsadviseurs AI beter te begrijpen en toe te passen, waardoor ze beter voorbereid zijn op een toekomst waarin technologie en menselijke vaardigheden elkaar versterken. Waarin mens en AI dus niet een ‘wij – zij’ verhaal zijn, maar juist een samenwerking tussen mens en technologie.

Resultaten en Reacties

Ik ben erg blij met de mooie feedback die ik van de deelnemers mocht ontvangen. Deze verzekerings-tussenpersonen waardeerden vooral de manier waarop ik complexe materie in begrijpelijke taal uit kon leggen, zonder dat het simplistisch werd. Zelfs deelnemers die weinig voorkennis hadden van AI voelden zich goed geïnformeerd en geïnspireerd, getuige de testimonials van de opdrachtgever:

“Tijdens de lezingen was het erg fijn om te merken dat Jolanda heel goed de connectie met de doelgroep weet te leggen. Juist door voorbeelden te gebruiken die herkenbaar zijn voor de doelgroep. Zelfs relaties die nauwelijks iets van het onderwerp AI afweten worden door haar heldere presentatie op correcte wijze geïnformeerd. Dit doet Jolanda in begrijpelijke en eenvoudige taal, zonder dat het te simpel wordt. Daardoor is het ook voor relaties die wel actief zijn met dit thema een meerwaarde om de presentatie bij te wonen.”

Almer Spoel – Marketeer bij a.s.r. schadeverzekeringen

Inzichten en Toepassingen

Deelnemers gingen naar huis met concrete kennis en praktische tips om AI effectief toe te passen in hun werk. Enkele belangrijke inzichten waren:

AI als Hulpmiddel: AI kan repetitieve taken automatiseren, waardoor meer tijd vrijkomt voor persoonlijke klantrelaties en strategische beslissingen. Dit verhoogt de efficiëntie en nauwkeurigheid in het dagelijks werk. Bovendien maakt AI dingen mogelijk die voorheen niet haalbaar waren, doordat het patronen kan ontdekken en inzichten kan bieden die voor mensen moeilijk te zien zijn.

Data als Sleutel: Ik benadrukte het belang van kwalitatieve data voor effectieve AI-toepassingen. Het is van groot belang om te begrijpen dat diverse en representatieve data cruciaal zijn om biases te voorkomen en betrouwbare resultaten te verkrijgen.

Praktisch Aan de Slag: Ik gaf concrete stappen voor het starten met AI-projecten, zoals het beginnen met kleine pilots en het opbouwen van kennis en inzichten. Dit helpt verzekeringsadviseurs om geleidelijk ervaring op te doen en de technologie stapsgewijs te integreren in hun processen.

Deze inzichten en toepassingen geven verzekeringsadviseurs een beter begrip van AI en laten hen zien hoe technologie en menselijke vaardigheden gecombineerd kunnen worden voor een toekomstgerichte aanpak. Ze zijn nu beter voorbereid om AI te overwegen en de eerste stappen te zetten in de integratie ervan in hun werk.

Conclusie en Vervolgstappen

De vijf lezingen waren een groot succes en zorgden voor veel enthousiasme en nieuwe inzichten bij de deelnemers. Bovendien heeft a.s.r. laten zien dat zij voorop willen lopen in de technologische ontwikkelingen binnen de verzekeringsbranche, en ik vond het fantastisch dat ik hier een rol in heb gespeeld.

Voor de tussenpersonen ligt er nu een uitdaging en een kans om de opgedane kennis in de praktijk te brengen en hun dienstverlening naar een hoger niveau te tillen met behulp van AI. Samen met a.s.r. kijk ik terug op een geslaagde serie bijeenkomsten en zie uit naar verdere samenwerking en innovatie binnen de sector.

Klaar voor de toekomst? Zet de eerste stap met AI!

Wil je meer weten over hoe AI jouw organisatie kan versterken? Neem dan contact met mij op via mijn website Jolanda ter Maten of boek mij via Speakers Academy voor een lezing of workshop op maat.

Meer weten?

Als je verder wilt praten over dit onderwerp, meer informatie wilt ontvangen of gewoon nader kennis wilt maken, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Ik sta altijd open voor nieuwe contacten en het delen van ideeën. Ik kijk ernaar uit om van je te horen en samen nieuwe inzichten te verkennen!

Lees ook mijn andere posts