Lezingen & Workshops

Inspireer en motiveer je medewerkers. Word meegenomen in de wereld van nieuwe technologie en wat dit betekent voor de koers van je organisatie, en voor de medewerker van de toekomst.

Wat voor mogelijkheden biedt New Tech voor jouw organisatie?

Laat moeilijke technologische vraagstukken over New Tech vertalen naar begrijpelijke en toegankelijke oplossingen voor jouw medewerkers en organisatie. Ik bied de expertise, aandacht en kennis die nodig is om duurzame resultaten te behalen met Nieuwe Technologie en innovatie.

Mijn meest populaire lezingen

AI en de Toekomst van Werk: Data, Mens en Machine in Harmonie

richt zich op de integratie van Artificial Intelligence in de moderne arbeidsmarkt. Deze sessie belicht het belang van data en de interactie tussen mens en AI. Het verkent hoe AI niet alleen banen transformeert, maar ook nieuwe mogelijkheden creëert. Deelnemers krijgen inzicht in de basisprincipes van AI, de balans tussen menselijke vaardigheden en AI-tools, en de voorbereiding op essentiële vaardigheden voor een AI-gedreven toekomst. Dit onderwerp behandelt ook de kansen en uitdagingen in een AI-gedreven werkomgeving.

Blockchain in Actie: Van Theorie naar Praktijk

biedt een uitgebreide blik op Blockchain-technologie en de significante invloed ervan op transactieprocessen, samenwerking en vertrouwen in diverse sectoren. Het onderwerp omvat een verkenning van de kernprincipes van Blockchain, de praktische toepassingen ervan in verschillende industrieën, en de rol van consensusmechanismen en smart contracts. Er wordt ook aandacht besteed aan Web3 en de toekomst van gedecentraliseerde technologieën, met nadruk op hoe deze innovaties kosten- en tijdsefficiëntie, transparantie en accuratesse kunnen verbeteren.

AI in de Praktijk: Klantgerichte Innovatie en Strategie

is een diepgaande verkenning van Artificial Intelligence en de evolutie ervan. Deze sessie focust op hoe AI bedrijven en maatschappij transformeert, met nadruk op data-analyse, scenario-ontwikkeling en voorspellingen. Deelnemers verkrijgen inzicht in de praktische toepassing van AI in bedrijfsvoering en klantrelaties, waarbij ethische en duurzame aspecten van AI worden belicht. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwikkeling van AI, Machine Learning, ethiek, AI in klantrelaties, en de toekomstige samenwerking tussen mens en machine.

Digitale Transformatie: Strategieën voor een Veranderende Wereld

focust op de impact van nieuwe technologieën zoals AI en Blockchain op bestaande bedrijfsmodellen. Dit onderwerp verkent de wijze waarop deze innovaties bedrijfsstrategieën, personeelsontwikkeling en klantbehoeften beïnvloeden. Het biedt inzichten in hoe organisaties zich kunnen aanpassen aan digitale veranderingen en hoe ze proactief kunnen inspelen op de evoluerende marktvraag. Belangrijke aspecten zijn een overzicht van de nieuwste technologische trends, de invloed ervan op bedrijfsvoering en klantgedrag, en strategieën voor het aanpassen aan digitale transformatie.

Laatste nieuws

Een selectie van mijn Lezingen en Workshops