De Medewerker van de Toekomst, bij a.s.r. Verzekeringen

9 december 2022

Vanuit de groep heb ik positieve reacties gehad. Men heeft jouw presentatie ervaren als zeer toegankelijk. Ook waardering voor het verbinden van de technologische ontwikkelingen met de dagelijkse praktijk en naar wat betekent dit nu voor mijn inzetbaarheid. Dus daar ben je goed in geslaagd.
 Ilona van Hoogland – a.s.r.

De wereld evolueert in een ongekend tempo, waarbij technologie een centrale rol speelt in de manier waarop we leven en werken. Nu organisaties ernaar streven om in dit dynamische landschap voorop te blijven lopen, wordt het cruciaal om de implicaties van nieuwe technologieën en hun impact op het personeelsbestand van de toekomst te begrijpen. Onlangs had ik het voorrecht om namens Speakers Academy een lezing te geven bij a.s.r. verzekeringen, waar ik de gelegenheid had om inzichten te delen over nieuwe technologieën en hun gevolgen voor de werkplek. Het was een bijzondere ervaring, want ik trof een groep enthousiaste en spontane mensen aan die graag wilden leren en zinvolle discussies wilden voeren.

De sessie begon met een overzicht van nieuwe technologieën, gepresenteerd in een taal die voor iedereen in het publiek gemakkelijk te begrijpen was. Het was voor mij belangrijk ervoor te zorgen dat de inhoud toegankelijk en herkenbaar was, ongeacht de technische achtergrond van de deelnemers. Ik verdiepte me in onderwerpen als kunstmatige intelligentie (AI), blockchain, Internet of Things (IoT) en automatisering, waarbij ik praktijkvoorbeelden en use cases gaf om hun praktische toepassingen te illustreren. Het publiek was geboeid door de kansen en mogelijkheden die deze technologieën bieden.

De deelnemers waren actief betrokken, stelden prikkelende vragen en deelden hun visie op hoe deze technologieën hun industrie en werkomgeving nu al vormgeven. Het was inspirerend om hun enthousiasme en nieuwsgierigheid te zien terwijl ze de informatie in zich opnamen en probeerde te verbinden met hun eigen ervaringen. De sessie was geen eenzijdige presentatie, maar een dynamische uitwisseling van ideeën en inzichten.

Toen we de impact van deze technologieën voor de werkplek onderzochten, werd het duidelijk dat de toekomst van werk snel verandert. Automatisering en AI transformeren functies en taken, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden moeten verwerven en zich moeten aanpassen aan nieuwe manieren van werken. Het publiek wilde graag begrijpen hoe deze veranderingen hun sector en hun rol binnen de organisatie zouden beïnvloeden. We bespraken de noodzaak van continu leren en bijscholen om relevant te blijven in het snelle technologische landschap, en hoe organisaties een cultuur van continu leren kunnen creëren om de groei en ontwikkeling van hun werknemers te ondersteunen.

De sessie ging ook in op de ethische overwegingen rond nieuwe technologieën. We bespraken het belang van verantwoorde AI en gegevensprivacy, en hoe organisaties rekening moeten houden met de ethische implicaties van het inzetten van deze technologieën in hun activiteiten.

Ik ben Speakers Academy dankbaar dat ik de kans heb gekregen om mijn inzichten te delen bij a.s.r. verzekeringen en met zo’n geweldige groep mensen in contact te komen. De sessie was een bewijs van de kracht van kennisdeling en samenwerkend leren en het was een genoegen om deel uit te maken van zo’n interactieve en dynamische discussie.

Ik kijk uit naar meer van dit soort gelegenheden om kennis te delen en in contact te komen met organisaties en personen die de kansen en uitdagingen van de snel veranderende wereld van de technologie willen omarmen. Met de juiste mentaliteit, continu leren en een proactieve aanpak om ons aan te passen aan veranderingen, kunnen we de toekomst van werk met vertrouwen tegemoet zien en gedijen in het digitale tijdperk.

Als je meer wilt weten over de implicaties van nieuwe technologieën voor de werkplek of als je de mogelijkheden voor trainingen en workshops over dit onderwerp wilt onderzoeken, neem dan gerust contact met mij op.

Meer weten?

Als je verder wilt praten over dit onderwerp, meer informatie wilt ontvangen of gewoon nader kennis wilt maken, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Ik sta altijd open voor nieuwe contacten en het delen van ideeën. Ik kijk ernaar uit om van je te horen en samen nieuwe inzichten te verkennen!

Lees ook mijn andere posts