Mijn Onderzoek naar Implementatie van Blockchain bij Bedrijven en Overheid – Dutch Blockchain Coalition

21 juni 2019

In de afgelopen periode heb ik me verdiept in de implementatie van blockchain-oplossingen bij bedrijven en de overheid. Hiervoor heb ik talloze interviews gehouden met verschillende partijen die zijn aangesloten bij de Dutch Blockchain Coalition, waaronder universiteiten, banken, verzekeraars, ministeries en consultancy bedrijven. Onlangs mocht ik de resultaten van mijn onderzoek presenteren tijdens de DBC-conferentie, die plaatsvond op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Graag licht ik alvast een tipje van de sluier op: de obstakels liggen vaak niet zozeer in de technische (on)mogelijkheden, maar juist in het ‘governance’-stuk, met betrekking tot belangen, samenwerking en veranderbereidheid.

Blockchain-technologie heeft de potentie om de manier waarop bedrijven en de overheid opereren ingrijpend te veranderen. Met de belofte van transparantie, veiligheid en efficiëntie zijn er talloze toepassingen van blockchain die de aandacht hebben getrokken van diverse sectoren. Echter, de implementatie van blockchain-oplossingen brengt ook uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van governance.

Tijdens mijn onderzoek heb ik gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders binnen de Dutch Blockchain Coalition om een beter inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken omtrent de implementatie van blockchain-oplossingen. Wat opviel, was dat technische belemmeringen zelden het grootste struikelblok zijn. In plaats daarvan zijn het vaak de governance-aspecten die de voortgang beïnvloeden.

Belangen spelen een cruciale rol bij de implementatie van blockchain-oplossingen. Verschillende partijen hebben vaak uiteenlopende belangen en doelstellingen, en het kan een uitdaging zijn om consensus te bereiken en samenwerking te bevorderen. Daarnaast kan veranderbereidheid een obstakel zijn, aangezien de implementatie van blockchain vaak gepaard gaat met veranderingen in de bestaande processen en structuren. Het vergt een zekere mate van bereidheid om oude gewoonten los te laten en nieuwe manieren van werken te omarmen.

Een ander belangrijk aspect van governance bij blockchain-implementatie is de vraag wie de besluitvorming beheert en wie verantwoordelijk is voor het beheer van het netwerk. Aangezien blockchain vaak gedecentraliseerd en openbaar is, vereist het een gecoördineerde inspanning van alle betrokken partijen om een consensus te bereiken over de regels en procedures die het netwerk beheren. Dit kan complex zijn en kan invloed hebben op de snelheid en efficiëntie van de implementatie.

De implementatie van blockchain-oplossingen bij bedrijven en de overheid brengt uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van governance. Hier zijn enkele tips om deze obstakels te overwinnen:

  1. Etablisseer duidelijke communicatielijnen tussen alle betrokken partijen.
  2. Stel een gezamenlijke visie en doelstellingen vast.
  3. Creëer een cultuur van samenwerking en veranderbereidheid.
  4. Identificeer en beheer belangenconflicten.
  5. Betrek alle relevante stakeholders.

Door deze aanpak te volgen, kunnen organisaties succesvolle implementatie van blockchain realiseren.

Meer weten?

Als je verder wilt praten over dit onderwerp, meer informatie wilt ontvangen of gewoon nader kennis wilt maken, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Ik sta altijd open voor nieuwe contacten en het delen van ideeën. Ik kijk ernaar uit om van je te horen en samen nieuwe inzichten te verkennen!

Lees ook mijn andere posts

AI, Ethiek en de Werkplek van Morgen

AI, Ethiek en de Werkplek van Morgen

In een snel veranderende technologische wereld staat kunstmatige intelligentie (AI) op het punt om een essentiële factor te worden in werkomgevingen. Uit recent onderzoek van Gartner blijkt dat tegen het jaar 2026 ongeveer 50% van de...

Lees meer