Blockchain op de basisschool

Blockchain op de basisschool

Onlangs gaf ik aan groep 7 van de innovatieve Sterrenschool Apeldoorn een gastles over

Blockchain. Ik nam de kinderen mee in de geschiedenis van transacties, de eeuwige weerstand tegen innovaties en hoe de financiële crisis heeft geleid tot de Bitcoin. 

 

Vervolgens ging ik in op de onderliggende Blockchain technologie en hoe deze in grote lijnen werkt.

Ook kwamen praktijkvoorbeelden aan bod, zoals bijvoorbeeld de traceerbaarheid van de sinaasappels van Albert Heijn. Door te werken met legoblokjes ondervonden de kinderen hoe betrouwbaarheid, transparantie en veiligheid in de Blockchain gewaarborgd worden.

 

Ik vond het een unieke ervaring om aan kinderen van deze leeftijd Blockchain uit te leggen, de vertaling naar de belevingswereld van kinderen was een leuke uitdaging. Ik heb gemerkt dat kinderen op deze leeftijd nog een flexibele en open geest hebben en enorm openstaan voor

innovatie. Ze zullen niet gauw roepen dat ‘het nooit gaat werken’ of ‘helemaal niet kan’. Ze kwamen zelf ook enthousiast met allemaal voorbeelden, waardoor ik merk dat ze de stof inderdaad goed begrepen hebben.

CMS Real Estate & Blockchain

CMS Real Estate & Blockchain

Blockchain Basiscursus voor vastgoed advocaten

Evaluatie van deze cursus voor vastgoed advocaten van CMS:

“De (oppervlakkige) kennis die ik over deze onderwerpen had, heb ik zeker uitgebreid en verdiept. Ik zou graag een vervolgbijeenkomst bijwonen.”

“Leuk en goede interactie. Blockchain werking weer opgefrist.”

“Docent was duidelijk en kon goed presenteren.”

“Hele vriendelijke, geïnteresseerde en intelligente dame. Legde alles zeer duidelijk uit en kwam daarbij ook met goede voorbeelden”.

 

– Deskundigheid gemiddeld een 8,5

– Kwaliteit van de training gemiddeld een 8,5

– Interactie gemiddeld een 9

Kennissessie Blockchain Apeldoorn IT

Kennissessie Blockchain Apeldoorn IT

Als netwerk organisatie speelt Apeldoorn IT voortdurend in op de potentie van nieuwe technologieën en andere manieren van organiseren. Naast dat dit leidt tot allerlei werkverbanden tussen Apeldoornse bedrijven en overheidsinstellingen organiseren we kennissessies over uiteenlopende onderwerpen, zoals op 24 juni jl. over blockchain.

Op deze dag verwelkomden wij Jolanda ter Maten en Jacques Vos. Jolanda is (inter)nationaal adviseur en docent voor o.a. de ISO, EU en de Dutch Blockchain Coalition en richt zich met name op de impact van Blockchain op bedrijven en de maatschappij. Jacques is jurist en heeft een drukke internationale portefeuille en onderzoekt de mogelijke implementatie van emerging technologies in het recht en schrijft artikelen voor nationale en internationale tijdschriften.

De tekortkomingen en oplossingen   door Jolanda ter Maten

Blockchain: iedereen heeft het erover, maar wat is het nu eigenlijk? En waarom zou het zo’n grote impact kunnen hebben op de manier waarop we transacties uitvoeren, samenwerken en elkaar vertrouwen?

Om hier antwoord op te geven vertelt Jolanda dat je de redenen moet zoeken in de tekortkomingen van de huidige transactie systemen. Zo kun je je afvragen of de tussenkomst van intermediairs bij transacties toegevoegde waarde heeft, want administratieve handelingen veroorzaken immers geldverspilling. Daarbij is het ook de vraag of de privacy van de klant voldoende gewaarborgd is en kwetsbaarheden in de systemen beheersbaar zijn.

Jolanda vertelt dat blockchaintechnologie een andere manier van organiseren mogelijk maakt en kansen en mogelijkheden biedt voor (betere) dienstverlening.

Het biedt namelijk transparantie en de mogelijkheid om vertrouwen te organiseren door integraal management. Dat wil zeggen dat iedereen één bron gebruikt waaraan iedereen een bijdrage levert en waarvan iedereen de kwaliteit bewaakt en verhoogt.

De deelnemers wilden graag weten hoe en op welke termijn organisaties blockchain kunnen implementeren. Uiteraard kan Jolanda daar geen eenduidig antwoord op geven, maar ze laat duidelijk merken dat het verstandig is dat bedrijven en overheidsinstanties zich verdiepen in de blockchaintechnologie. Voortgaan op de oude weg is geen optie.  Er komen grote veranderingen aan om bestaande bedrijfsprocessen te versnellen, maar hiervoor is de juiste kennis nodig. Blockchain kan helpen bij bestrijding van fraude en cybercrime, het verhogen van efficiency en het verbeteren van dienstverlening.

Emerging technologies And the need for blockchain(?)        door Jacques Vos

Helaas kon de presentatie van Jacques en het interactieve gedeelte niet doorgaan omdat wij het pand onmiddellijk moesten verlaten vanwege een grote netwerkstoring (112).

Jacques was van plan om zijn ervaringen met blockchain met ons te delen en wilde ingaan op de positieve kant van blockchaintechnologie, maar ook eventuele bezwaren en riscofactoren toelichten.

We hebben inmiddels besloten om ergens in de tweede helft van dit jaar deze kennissessie nogmaals aan te bieden en zullen via onze communicatiekanalen de data bekendmaken.

Blockchain & Smart Contracts Workshop AvdR

Blockchain & Smart Contracts Workshop AvdR

Onlangs weer een leuke Blockchain & Smart Contracts training gegeven voor de Academie voor de Rechtspraktijk samen met Mr. Katja van Kranenburg. Interessante discussies gehad en gesproken over innovaties en kansen in deze sector. Uit de evaluatie over mezelf die ik van de

AvdR en de deelnemers mocht ontvangen, kan ik opmaken dat zij het ook interessant hebben gevonden!

Blockchain & Smart Contracts workshop AvdR

Blockchain & Smart Contracts workshop AvdR

Academie voor de rechtspraktijk

Blockchain:

 • Inzicht in Blockchain en hoe het begon: Bitcoin – het topje van de ijsberg 
 • Hoe werkt Blockchain: de belangrijkste termen verklaard 
 • Verschillende soorten Blockchain 
 • Blockchain Use Cases in de praktijk 
 • Smart contracts en Juridische aspecten 
 • Blockchain en Privacy 
 • Kansen en uitdagingen van Blockchain Technologie

 

Op het gebied van juridische aspecten:

 • Wordt u stapsgewijs meegenomen in het omzetten van bestaande bedrijfsprocessen naar Blockchain
 • Wordt de werking van smart contracts uitgelegd waarbij u aan de hand van voorbeelden leert welke juridisch relevante stappen hierbij te onderscheiden zijn; 
 • Krijgt u voorbeelden waaruit de verschillende juridische verschijningsvormen van een smart contract duidelijk worden; 
 • Wordt onderscheid gemaakt tussen juridische onderdelen die in een smart contract kunnen worden geprogrammeerd en juridische onderdelen die op een andere wijze binnen de blockchain moeten worden geborgd;
 • Wordt ingegaan op de privacy aspecten van Blockchain. 

 

U krijgt een goed beeld van de vragen die aan juristen worden gesteld door partijen die met Blockchain willen werken. Maar ook vragen waar ondernemingen die blockchain gerelateerde producten en oplossingen in de markt zetten tot en met start-ups tegenaan lopen. Ook gaan de sprekers in op de competenties die van belang zijn bij het werken met Blockchain. 

Docent(en)

 • mr. K.van Kranenburg-Hanspians (advocaat CMS)
 • J. ter Maten, MSc ( blockchain trainer/spreker Jolanda ter Maten)